facebook

Rekrutacja do Przedszkola i Szkoły Podstawowej Da Vinci na rok szkolny 2019/2020.

Serdecznie zapraszamy rodziców i dzieci na Drzwi Otwarte do Szkoły Podstawowej i Przedszkola Da Vinci dnia 2 lutego 11.00 - 13.00. Opowiemy o naszych metodach pracy i codziennym życiu szkoły. Trochę poeksperymentujemy w pracowni chemicznej. Z powodów organizacyjnych prosimy o zapisywanie się na spotkanie przez formularz elektroniczny https://goo.gl/forms/qTzoJQNDxRYPxG5n2 lub telefonicznie w sekretariacie szkoły tel. 61 844 55 41.

Szkoła Podstawowa i Przedszkole prowadzi rekrutację na rok szkolny 2019/2020 do:

1.       Przedszkola – oddziały dla dzieci w wieku 5 i 6 lat

2.       Szkoły Podstawowej – klasa 1 (6 i 7 lat)

2.1.     Klasa ogólna

2.2.     Klasa z poszerzonym j. angielskim

Nauka w ośmioletniej Szkole Podstawowej i Przedszkolu Da Vinci odbywa się w budynku przy ul. Golęcińskiej 9 (klasy 1-6) oraz w siedzibie przy ul. gen. T. Kutrzeby 10 (ze względu na akademicki charakter – klasy 7 - 8).

Liceum Akademickie Da Vinci prowadzi rekrutację na rok szkolny 2019/2020 do klasy pierwszej o następujących profilach:

1.     Klasa dwujęzyczna z j. angielskim

2.     Klasa o profilu STEM (oferta w przygotowaniu)

3.  Klasa o profilu projektowanie - design thinking.

Nauka w Liceum Akademickim odbywa się w budynku przy ul. Kutrzeby 10.

Serdecznie zapraszamy dnia 9 stycznia 2019 roku o godz. 18.00 na spotkanie informacyjne dotyczące Liceum Akademickiego Da Vinci. W trakcie spotkania opowiemy m.in. o tym jak wygląda dzień w naszym liceum, jakie projekty realizujemy, opowiemy o zagranicznych partnerach oraz o naszych profilach: językowym (klasa dwujęzyczna j. angielski), STEAM, projektowaniu - design thinking.

Z powodów organizacyjnych prosimy o zapisywanie się na spotkanie przez formularz elektroniczny.

https://goo.gl/forms/r8RTXI7KUDkCs29f2

Spotkanie odbędzie się w siedzibie Liceum przy ul. Kutrzeby 10, rotunda II pt.

Rekrutacja krok po kroku do Szkoły Podstawowej i Przedszkola Da Vinci

Uczniem szkoły może być każdy kandydat, który pomyślnie przejdzie procedurę kwalifikacyjną.

 Procedura rekrutacji:

1.    PODANIE O PRZYJĘCIE
Aby zapisać dziecko do Zespołu Szkół Da Vinci, należy wypełnić podanie o przyjęcie do szkoły i przesłać je e-mailem na adres: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. lub złożyć je osobiście w sekretariacie szkoły przy ul. Golęcińskiej 9.

2.    SPOTKANIE Z DZIECKIEM
Pracownik szkoły skontaktuje się z rodzicami w celu uzgodnienia terminu spotkania. Spotkanie ma na celu ocenę gotowości szkolnej dziecka. Ocena trwa dwie godziny i przeprowadzana jest w grupie rówieśniczej. Spotkanie prowadzą pedagog i psycholog szkolny lub para pedagogów. Spotkanie jest płatne. Opłata wynosi 70 zł i należy ją uiścić przed terminem rozmowy na konto o numerze 79 1750 1019 0000 0000 1317 5195 w tytule wpisując imię i nazwisko dziecka.

3.    DECYZJA DYREKTORA
Dyrektor szkoły po zapoznaniu się z wynikiem rozmowy podejmuje decyzję o przyjęciu do szkoły. Szkoła nie uzasadnia decyzji rekrutacyjnych.

4.    PODPISANIE UMOWY
Rodzice poinformowani są o decyzji dyrektora szkoły i w ciągu 7 dni są zobowiązani podpisać Umowę o naukę oraz wpłacić opłatę wpisową w wysokości 2000 zł.

 

Nauka w szkole jest odpłatna i wynosi 13 900 zł, płatne w 10 miesięcznych ratach (co miesiąc od września do czerwca) lub 14 900 zł w klasie z poszerzonym j. angielskim. 

 

Szkoła w pierwszej kolejności zapewnia miejsce dla rodzeństwa dzieci uczących się w Zespole Szkół Da Vinci, pod warunkiem uzyskania pozytywnej opinii w procesie rekrutacyjnym.

Oferujemy zniżki przy zapisaniu drugiego i kolejnych dzieci do szkoły:

- drugiego – 25% zniżki we wpisowym i 5% zniżki w czesnym,

- trzeciego i kolejnego – 25% zniżki we wpisowym i 10% zniżki w czesnym.

 

Wszelkich informacji udziela sekretariat szkoły pod numerem telefonu tel. 61 844 55 41 lub e-mailem: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Pobierz podanie do Szkoły Podstawowej Da Vinci.

Pobierz podanie do Przedszkola Da Vinci.

Pobierz deklarację wyboru profilu

Rekrutacja do Liceum Akademickiego Da Vinci 2019/2020

Liceum Akademickie Da Vinci prowadzi rekrutację na rok szkolny 2019/2020 do klas pierwszych o następujących profilach:

1. Klasa dwujęzyczna z j. angielskim,

2. Klasa o profilu STEM (oferta w przygotowaniu),

3. Klasa o profilu projektowanie - design thinking.
 

Warunki rekrutacji

Kandydat w procesie rekrutacji może uzyskać maksymalnie 100 punktów z czego:

   - 55 pkt z rozmowy kwalifikacyjnej,

   - 45 pkt ze średniej z następujących przedmiotów: j. polski, j. angielski, matematyka z dostarczonego wykazu ocen z pierwszego półrocza trzeciej klasy gimnazjum lub ósmej klasy szkoły podstawowej.

Uczniem szkoły może zostać absolwent gimnazjum lub ośmioletniej szkoły podstawowej, który:

    - uzyska w procesie rekrutacji minimum 55 punktów,

    - w przypadku profilu językowego uzyska ze szkolnego test poziomujący liczbę punktów kwalifikującą go do podjęcia nauki w klasie o profilu językowym.

 

 Procedura rekrutacji:

 

1. PODANIE O PRZYJĘCIE

Prosimy wypełnić podanie o przyjęcie do szkoły i wraz z wykazem ocen z pierwszego półrocza trzeciej klasy gimnazjum lub ósmej klasy szkoły podstawowej (np. wydruk z dziennika elektronicznego z pieczęcią szkoły z potwierdzeniem za zgodność z oryginałem) przesłać je e-mailem na adres: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. lub złożyć je osobiście w sekretariacie szkoły przy ul. Kutrzeby 10, II p., Rotunda. Podania przyjmujemy do końca maja lub bezterminowo w przypadku wolnych miejsc, z zachowaniem procedury rekrutacyjnej.

Przyjmowanie podań do Liceum rozpoczynamy 1 lutego 2019 roku.

 

2. SPOTKANIE Z KANDYDATEM

Pracownik szkoły umawia termin spotkania kandydata z komisją złożoną z nauczyciela 

i psychologa szkolnego, które trwa około godziny. Spotkanie ma na celu ocenę predyspozycji do podjęcia nauki w Liceum Akademickim Da Vinci oraz wybór profilu. Kandydaci wybierający profil językowy zobowiązani są dodatkowo do wypełnienia testu poziomującego. Spotkanie jest płatne. Opłata wynosi 70 zł i należy ją uiścić przed terminem rozmowy na konto o numerze 79 1750 1019 0000 0000 1317 5195, w tytule wpisując imię i nazwisko kandydata.

 

Pierwsze spotkania z kandydatami odbędą się 6 lutego 2019 roku.

 

3. DECYZJA DYREKTORA

Dyrektor szkoły po zapoznaniu się z wynikami procesu podejmuje decyzję o przyjęciu do Liceum Akademickiego Da Vinci. Szkoła nie uzasadnia decyzji rekrutacyjnych.

4. PODPISANIE UMOWY

Rodzice poinformowani są o decyzji dyrektora szkoły i w ciągu 7 dni są zobowiązani podpisać Umowę o naukę oraz wpłacić opłatę wpisową do szkoły w wysokości 2000 zł. Przy podpisywaniu umowy rodzice składają deklarację co do wyboru profilu nauczania. Uruchomienie poszczególnych profili jest uzależnione od zainteresowania.

5. UZUPEŁNIENIE DOKUMENTÓW

Kandydat jest zobowiązany dostarczyć w dniu zakończenia roku szkolnego do sekretariatu szkoły następujące dokumenty: świadectwo ukończenia gimnazjum lub szkoły podstawowej oraz zaświadczenie OKE o wynikach egzaminu gimnazjalnego lub egzaminu ósmoklasisty.

Szkoła w przypadku pozytywnej decyzji w procesie rekrutacji i uzyskaniu przez kandydatów takiej samej ilości punktów, w pierwszej kolejności zapewnia miejsce dla absolwentów 

i rodzeństwa dzieci uczących się w Zespole Szkół Da Vinci.

.

 

ODPŁATY ZA NAUKĘ

Nauka w Liceum Akademickim Da Vinci jest odpłatna. 

Czesne roczne jest płatne w 10 równych ratach od września do czerwca.

Czesne wynosi 14 000 zł za rok nauki.

W klasie o profilu językowym czesne wynosi 14 500 zł za rok nauki.

Opłata wpisowa wynosi 2000 zł.

Pobierz podanie do Liceum Akademickiego Da Vinci.

O liceum

Liceum jest częścią Zespołu Szkół Da Vinci w Poznaniu, w skład którego wchodzą także:

1. Przedszkole,

2. Szkoła Podstawowa,

3. Gimnazjum Akademickie.

Zespół został założony w 2009 roku. Liceum swoją działalność prowadzi od 2012 roku i jest wpisane do rejestru Wydziału Oświaty Miasta Poznania pod numerem 59/2011. 

Dyrektorem Liceum Akademickiego Da Vinci jest Ewa Socha.

Zespół Szkół mieści się w dwóch budynkach – przy ul. Golęcińskiej 9 w Poznaniu odbywają się zajęcia w Przedszkolu i klasach 1-6 Szkoły Podstawowej, natomiast przy ul. Kutrzeby 10 na zajęcia chodzą uczniowie akademickich klas 7-8 Szkoły Podstawowej, Gimnazjum i Liceum Akademickiego. W obu lokalizacjach uczy się ponad 500 uczniów i pracuje ponad 100 nauczycieli.

Da Vinci School Admission for 2019/2020. 

Join us on the second of February, 2019 for our annual Open House at Da Vinci School.
We are currently recruiting for 2019/2020 school year.

1.      PRE-SCHOOL (ages 5-6)

1.1.     regular group

1.2.     group with advanced English level

2.      ELEMENTARY SCHOOL YEAR 1

2.1.     regular group

2.2.     group with advanced English level

During Open House you can expect to find out about our everyday school life, how we teach and what methods we use. You will have the opportunity to meet our robot Photon, play with our gigantic bricks and conduct some experiments in our science lab. We are looking forward to meeting you.

Please, register here https://goo.gl/forms/qTzoJQNDxRYPxG5n2 or call our Main Office
Tel. No. 61 844 55 41.

Elementary School Year 1-6 has its premises at 9 Golęcińska Street and Year 7-8 at 10 Kutrzeby Street.

APPLICATION PROCEDURE FOR DA VINCI PRE-SCHOOL AND ELEMENTARY SCHOOL

Every candidate that will successfully undergo the selection process can become a student at Da Vinci School.


RECRUITMENT PROCESS

1. APPLICATION FORM

Complete the Application Form and email it to : Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. or hand it in person to our Main Office at 9 Golęcińska Street.

2. ASSESSMENT

The school will contact the parents to make the appointment. Its aim is to access the child’s school readiness. It lasts approximately 2 hours and is conducted in a group of other children of the same age. This meeting is lead by our school psychologist and school counsellor and must be paid for in advance. The cost is 70 zł. The account number is 79 1750 1019 0000 0000 1317 5195 (please write your child’s full name in transfer title).

3. DECISION

The Principal will be the final authority on all matters of admission in consultation with professional staff. The school does not substantiate recruitment decisions..

4. ENROLMENT

The school will inform parents about the decision made. Parents are obliged to sign a contract within 7 days and pay the 2000 zł registration fee.

TUITION FEES

Paid monthly, from September to June.

1. Regular group - 13 900 zł for a school year.

2. Group with advanced level of English - 14 900 zł for a school year.

OTHER INFORMATION

The school gives priority to children with siblings studying at Da Vinci School, should the child/children meet the schools’ requirements

Discounts offered:

3. second child -25% off on registration fee and 5% off on yearly tuition fee

4. third child (and more) 25% off on registration fee and 10% off on yearly tuition fee

If you have any further questions, please contact our Main Office

Application form for year 1 at Da Vinci Elementary School

Golęcińska Street no. 9
Tel. No. 61 844 55 41
e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.